| Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri, modern toplumların vazgeçilmez yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin  temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Gelişmiş – gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesinde ve yeni olanaklara kavuşmasında itici güç olarak rol oynayan bu anlayışa çağın gerisinde kalmak istemeyen bütün ülkeler yeterince önem vermelidir.

Bunun farkında olan, gelecek nesillerin sahip olması gereken becerilerin neler olması gerektiği konusu ile ilgilenen ve bu bağlamada eğitim veren Özel Osmangazi Okulları’ nda Bilişim Teknolojileri Eğitimi, son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde alanında uzman Bilişim Öğretmenleri tarafından akıllı tahta uygulamaları ve projeksiyon kullanılarak uygulamalı ve proje bazlı verilmektedir.

Okulumuzda birinci ve ikinci kademe düzeyindeki Bilişim Teknolojileri Eğitimi 1-2. sınıflarda temel seviye, 3- 4. sınıflarda orta seviye ve 5-6. sınıflarda ileri seviye olarak verilmekte olup; Microsoft Office, Grafik Tasarım, Video – Animasyon, 3D Tasarım, Programlama, Scratch, Kod Org, Kod Lab, Web Tasarım gibi farklı bilişim alanlarındaki eğitimlerle öğrencilerimize keşfetme ve üretme heyecanını tattırarak zihinsel gelişim süreçlerine destek vermektedir.

Bilişim Teknolojileri eğitimlerimizle öğrencilerimiz teknolojik gelişmelerden, görsel okuryazarlıktan, bilinçli internet kullanıcılığından ve sanal dünyada güvenlik önlemlerinden haberdar olarak Bilişim Teknolojileri yeterliliklerini kazandırmanın yanında, eleştirel düşünme,   karar verebilme, çözüm üretebilme, grup içerisinde çalışabilme, analitik düşünme, gelişen ve değişen teknolojiye hakim olmaları hedeflenmiştir.

Teknoloji üretimi için erken yaş eğitimi ön gören Özel Osmangazi Okulları,  gelecek nesillerin daha ileri seviye teknoloji üreten, araştırma-geliştirmeye önem veren bireyler olabilmesi için görsel programlama ve kod yazım temellerini her kademede farklı uygulamalarla vererek; kullanılan her programın arka planında bir yazılım olduğunu, mantığın nasıl işlediğini, hayatımızdaki yerini ve genel teknoloji dilini kavratmaktadır.

  • Öğrenirken Eğlen,
  • Eğlenirken Üret,
  • Üretirken Uygula,
  • Uygularken Paylaş,
  • Geleceğine Katkı  Sağla!

Sloganıyla özetleyeceğimiz Bilişim Teknolojileri Eğitiminde temel  amacımız,
sadece teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi üreterek,  geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir…

Bu anlamda Bilişim Teknolojileri alanında çok yönlü gelişim için doğru yerdesiniz.