| Drama

Eğitimde, ülkemizde en çok başvurulan yöntem öğretmenin anlatıp öğrenenlerin dinlediği bilinen klasik yöntemdir. Bu yöntem birçok konuda işe yaradığı gibi, birçok konuda ise yetersiz kalmaktadır.  Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır.

Çocuklarımızın daha sosyal olması ve hayata hazırlanması için hepimiz bir çaba içersindeyiz.  Çocuğumuzun disiplinli  çalışma şekli ve ince bir ruh ile beden algısına sahip olmaları için pek çok  fedakarlıklar yapmaktayız.

SANILAN BİLGİNİN AKSİNE DRAMA SADECE BİR DERS DEĞİL BİR DİSİPLİN VE ÖĞRENME ŞEKLİDİR.

Süreç içerisinde çocuğun doğru yönlendirilmesi, iç disipline sahip olması ve   gayretleri,yetenekleri, gözlemlenerek   doğru mesleğe yönlendirmek hepimiz için çok önemlidir.

Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır.

Kurumumuz öğrencilerini her konuda  bir fikre sahip, donanımlı ve değerler eğitimi ile yetiştirilmektedir. Bu konudaki hassasiyetini ezberci,klasik yöntemle  değil drama yönteminin eğlendirici ve kalıcı teknikleriyle  eğitmeyi amaçlamıştır.