| Eğitim Sistemimiz

Eğitim – Öğretime 2008 yılında başlayan Osmangazi Okulları okul öncesi
eğitim – öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal ve ruhsal
gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Özenle yapılandırılmış bir
ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle
çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir. Osmangazi Okulları okul
öncesine 5-6 yaş gruplarına hizmet verilmekte, 48 ayını doldurmuş, çocuklar kabul
edilmektedir.

 

Okul Öncesi çocukları İlkokula tam donanımlı hazırlamak için zenginleştirilmiş
müfredatlar sunulmaktadır.


● Değerler Eğitimi
● Yabancı Dil Eğitimi
● Proje Tabanlı Eğitim
● Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi
● Eğlenceli Bilim Atölyesi
● Dikkat Becerileri Etkinlikleri

 

Eğitim sistemimiz okul öncesi eğitim alanında çağdaş ve evrensel kabul edilen, Çoklu Zekâ, Yapılandırıcı Yaklaşım ve Milli Eğitim programlarının sentezidir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine önem veriyoruz. Eğitimimizde temel süreç “Etkin Öğrenme”dir.

 
Etkin Öğrenme Ortamında Çocuklar Ne Yapar?


• Çocuklar kendi kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan etkinlikler başlatırlar.
• Çocuklar materyalleri seçerler ve onlarla ne yapacaklarına karar verirler.
• Çocuklar materyalleri tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar.
• Çocuklar ilişkileri nesnelerle doğrudan deneyim edinerek keşfederler.
• Çocuklar materyalleri değiştirir, birleştirirler ve dönüştürürler.
• Çocuklar yaşa uygun araç- gereç ve aletleri kullanırlar.
• Çocuklar büyük kas gruplarını kullanırlar.
• Çocuklar deneyimleri hakkında düşünürler.
• Çocuklar yaptıkları hakkında kendi sözcükleriyle konuşurlar.

“Çoklu Zekâ” yöntemiyle çocuklar, kendi üstün ve üretken yanlarını keşfedip bunu daha da kuvvetlendirirler ve diğer zekâ tiplerini de geliştirme şansına kavuşurlar. Böylece çok yönlü yetişen çocukların kendilerine olan güvenleri artar, okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum ve davranış geliştirerek daha başarılı olurlar.

Yapılandırmacı yaklaşım; öğrenmeyi, “Deneyimle Anlam Oluşturma” olarak açıklayan bir teoridir. İnsanoğlu, bilgiyi doğrudan almanın aksine, onu kendisi oluşturur. Bu, öğrenmenin ancak mevcut bilgilere, deneyimlere dayalı olarak gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Bir bilgi ne kadar iyi sunulmuş olursa olsun, öğrenciler bir takım süreçlerde kişisel olarak bu bilgileri kullanmadıkça, geçmiş deneyimleriyle ilişkilendiremedikçe onları gerçekten öğrenmiş olmamaktadırlar.