| Eğlenceli Bilim

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için deneylerle konu anlatımı bilim eğitiminin ayrılmaz bir
parçasıdır. Bunun için, 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında başlamış olan projemiz, okul
öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak;
kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı
ve merak yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak amacıyla EĞLENCELİ
BİLİM uygulamamız devam etmektedir. Derste anlatılan teorik bilgiler yapılan eğlenceli
deneylerle somutlaşmış bir şekilde öğrencilerimizin zihninde yer etmektedir.
Bu program çerçevesinde;
* Kullanılacak tüm etkinlik materyalleri Lale Bahçesi tarafından Eğlenceli Bilimden tedarik
edilir.
* Yıl içerisinde kullanılacak tüm materyaller (demirbaş ve sarf) her bir öğrenci adına tek bir
set şeklinde sunulur.
* Etkinlikleri fen bilgisi öğretmeni ve sınıf öğretmenleri eşliğinde öğrenciler gerçekleştirir.
* Her etkinlik sonunda velilere özel “Veli Bilgilendirme Formu” gönderilir. Böylece veliler
öğrencilerin gelişimini ve kazanımlarını takip edebilirler.