| Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukların doğuştan var olan merak ve keşfetme duyguları fen ve doğa çalışmalarımız ile desteklenmektedir. Fen ve doğa çalışmaları çocukların belirli bir obje üzerinde yoğunlaşıp, inceleme ve araştırmalar yaparak, neden-sonuç ilişkisi kurmaları, problem çözebilme ve bilimsel düşünme biçimiyle tanışmalarını hedeflemektedir.