| Fen ve Teknoloji

Fen Bilimleri doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir.

Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü, birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir.

Fen eğitimiyle öğrencilerimize;
  • Ezberden çok kavrayarak öğrenme;
  • Karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,
  • Bilimsel yöntem becerilerini uygulama özellikleri kazandırılmaktadır.

 

Okulumuzda Fen Bilimleri öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayaraköğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yasamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer.

Fen Bilimleri dersi olarak hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları kazanırken de eğlenmektir.