| Görsel Sanatlar

Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda Okulumuzda Güzel Sanatlar Eğitimi çok önemsenen bir süreçtedir. Sanat eğitiminin öğrencilerimiz üzerinde önemli olduğu inancı ile ‘’Her öğrenciye dokunalım‘’ felsefesiyle derslerimizde sanat eğitimini uygulamaktayız. Öğrencilerimize atölye ortamında, istekleri doğrultusunda özgün düşünme, üretme, hayallerini gerçekleştirme fırsatı sağlanmaktadır. Kendine güvenen, katılımcı, üretken  ve sorumluluk sahibi olmaları adına üretmeleri hedeflenmektedir. Sanatın,  sanat alanında yeteneklerinin ortaya çıkması, farklı bakış açısı kazandırılması ve estetik duygularının gelişmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Dönem başında belirlediğimiz akademik takvimimiz doğrultusunda sene içerisinde bir çok belirli gün ve haftalara, farklı proje çalışmalarına, gezilere, resim yarışmalarına, öğrencilerimiz için kişisel sergilere farklı teknikleri keşfederek katılımlarımızı sağlamaktayız. Görsel Sanatlar Dersi başlığı altında derslerimizde; ebru, karikatür, iki ve üç boyutlu çalışmalar, kil çalışmaları, farklı teknik ve malzeme bilgisi (akrilik boya, karakalem, kuru-soft pastel çalışmaları, metalik marker çalışmaları, suluboya çalışmaları) yer almaktadır.

Sanatın kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi insan için yaşamın her alanında kendini göstereceği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

‘’Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.’’

Pablo Picasso

Teknoloji ve Tasarım

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir birleşimidir. Bu bağlamda

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

 • Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
 • Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
 • Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
 • Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
 • Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
 • Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
 • Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
 • Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
 • Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

7. ve 8.sınıfların teknoloji ve tasarım derslerinde yapmış oldukları bu etkinliklerde öğrenciler, ”düşünmeye yönlendirilirler. İki ve üç boyut kavramını kavrar. Etrafımızda var olan, sistemli, tekrarların yapısal farklılıklarını fark edip doğayı, yaşamı tanıyıp değerlendirme şansı yakalar.