| Karakter Eğitimi

Hayatın her alanında karakterli insana duyulan ihtiyaç, eğitim sistemlerini, öğrencilerin karakter gelişimine katkı sağlayabilecek yeni arayışlara yönlendirmektedir. Öğrenci gelişiminin tek taraflı olmayacağı evrensel bir gerçekliktir. Vatanına ve milletine değer vermesi, büyüklerine saygılı olması başta olmak üzere daha birçok erdemli davranışı özümsemiş ve aynı zamanda akademik başarılara imza atmış bireyler yetiştirmek gerekmektedir.

Tüm bunları göz önünde bulunduran kurumumuz, geçmişinden kopmadan geleceğe yön vermek amacıyla öğrencilerimizle beraber sevgi, saygı, adalet, hoşgörü, doğruluk, merhamet gibi birçok konuda etkinlikler düzenleyip, gerek dramalarla, gerekse pano çalışmalarıyla bu evrensel değerleri anlayıp hayatlarına uygulama imkânı bulmaktadırlar. Bu değerlerle beraber “israfa dur” diyen öğrencilerimiz, yemekhanede kendilerinden oluşan israf timleriyle israfın hem dinen hem de ülkemiz açısından ne kadar zararlı olduğunun bilincine varmaktadırlar.

Öğrencilerin dini ilimleri öğrenmesi noktasında da destek veren Karakter Eğitimi birimimiz ahlak ve adab konularını da aktarmaktadırlar. Güzel Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmaları, hadis-i şerif ezberleme yarışmaları ve siyer-i nebi yarışmalarıyla okulda gelişim sağlarken yine bu konularda yaptıkları programlarla da ailelerine güzel bir şekilde anlatıp bu bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Öğrendikleri ve yaptıkları güzel davranışların tamamı geleceğin mimarı olacak “karakterli” bireyler yetiştirme adına yapılırken aynı zamanda en büyük öğretim metotlarından biri olan rol model (iyi örnek olma) konusunda, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimize kadar herkes gerekli hassasiyeti göstermektedir.