| Ölçme ve Değerlendirme

Osmangazi Okullarında Ölçme ve Değerlendirme süreci son teknoloji ile donatılmış Sekonic cihazlar ve güncel yazılımlarla yapılmaktadır. Hata payı meredeyse “0” (sıfır) olan bu süreçte öğrencilerimize anında dönüt ve düzeltme imkanları sağlanmakta ve online olarak öğretmenlerimizin eksikleri gidermesine yardımcı olur.

Ölçme ve değerlendirme nedir?

Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin eğitim öğretim süreçlerindeki performansıyla ilgili bilgilerin derlenerek analiz edilmesidir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde değişik  aşamalarda öğrencilerin neleri bildikleri, anladıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır. Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermede kullanılır.

Ölçme ve değerlendirmenin amaçları nelerdir?

  • Eğitim öğretim süreçleri planlanırken öğretim hizmeti verilecek grubun çok iyi tanınması gerekir bu amaçla öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,
  • Yürütülen eğitim öğretim sürecindeki öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin belirlenmesi uygun çalışmaların planlanması,
  • Sürecin sonunda bir bütün olarak tüm öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve sürecin etkililiği konusunda analizler yapılması,
  • Düzenlenen eğitim öğretim süreçlerinin sürecinin tam öğrenme etkinliklerine, gruba ve öğrenciye uygun hale getirilmesi,
  • Eğitim öğretim sürecinin sonunda öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve yorumlanması,
  • YGS-LYS çalışmaları kapsamında deneme uygulamaları yaparak, uygulama sonuçlarının ilgili birimlerle paylaşılması,
  • Anabilim Eğitim Kurumlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmek amacıyla “Anabilim Giriş Sınavlarının düzenlenmesi,
  • Eğitim- öğretimi geliştirmek, her öğrenciyi sahip olduğu nitelikler kapsamında en üst seviyeye taşımasına yardımcı olmak amacıyla bilgi toplayarak eğitimin paydaşlarına etkili geri bildirimler verilmesi Anabilim Eğitim Kurumları Ölçme Değerlendirme Biriminin amaçları arasında yer almaktadır.