| Rehberlik

Ortaokulumuzda rehberlik faaliyetleri, öğrencilerimizin ön ergenlik dönemi ile başlayıp, ergenlik dönemi özellikleriyle liseye geçtikleri dönemin koşullarına uygun olarak düzenlenmiştir.

Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin bu dönemde, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını, akademik ve davranışsal olarak sağlıklı  gelişimlerini sürdürmelerini  sağlamak amacıyla çalışmalarını oluşturur.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler;  gizlilik, güven ve kişiliklerine saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir.

Bireysel Görüşmeler

Öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler, en verimli ve etkili rehberlik hizmeti olabilir. Bu nedenle öğrencilerimizle nitelikli, işlevsel, yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır. Öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenci ihtiyaçları, okuldaki diğer eğitim yöneticilerinin ve  liderlerinin  gözlemleri, test sonuçları, sınav puanları, rehber öğretmenin isteği, veli görüşmesi neticesi gibi pek çok nedenle öğrencilerimizle PDR uzmanlarımız bir araya gelir.

Arkadaş ilişkileri, akademik hedefler, sınavlar bu dönemde yüksek stres kaynağı olabilir. Öte yandan yine bu tür etkenler, motivasyon düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da  bireysel görüşmeler yapılır. Ve bunun dışında öğrenci ve velisi  kendi isteği ile uzmanlarımız ile görüşme talep edebilir.

Öğrenci  Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, 8-12 öğrenciyle yapılır.