| Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi, yaşamla birebir etkileşim içinde olan, sormayı ve sorgulamayı gerektiren derslerden birisidir. Bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri bilmeyi, eleştirel düşünmeyi bilir. Eleştirel
düşünmenin öğrenilmesi yaşamın her alanında uygulama bulması, doğru kararlar almada izlenilecek yol olması, bireyin kendini fark etmesi ve potansiyelini ortaya çıkarabilmesini açısından önemlidir.

Okulumuzda Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, öğrencilerin bu beceriyi kazanmaları için sınıf ortamında düzenlenen etkinliklerle öğrencileri sorgulamaya ve düşünmeye yönlendirerek, öğrenciyi bilgiyi alan değil, bilgiye ulaşan duruma getiriyor, böylece yetişen yeni neslin, ağırlıklı tüketici konumu yerine daha üretken, düşünen bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler dersi, sosyal, kültürel, ekonomik değerlere sahip çıkan, bilimsel düşünen, vatandaşlık görevlerini bilen bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan Sosyal Bilgiler dersi güncel konularla ve direk insanla ilişkilendirilmesi açısından somut olarak, hayatımızdan örneklerle işlenilebilecek bir derstir.

Bu bağlamda Okulumuzda Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, dersimizin amaçlarını gerçekleştirebilmek, yukarıdaki yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırabilmek adına derslerimizde kültürel değerlerimize önem vererek, çeşitli kaynaklardan yararlanarak bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanarak işliyoruz. Öğrencilerimizi gereksiz bilgilerden uzak tutuyor, konu içeriğine göre
tümevarım-tümdengelim teknikleri, dramatizasyon çeşitleri, kaynak kişiler, eğitici geziler, anlatım, çeşitli videolar gibi yöntemlerle bilgileri öğrencilerimize aktarıyoruz.

Sosyal Bilgiler Zümresi olarak öğrencilerimize karşı yaklaşımımız arkadaşça olduğu gibi öğrencilerimizle olan iletişimimizi de en üst seviyede tutuyoruz. Derslerimizde kullandığımız sempozyum, beyin fırtınası, gözlem yöntemleri de öğrencilere hayatın gerçeklerini öğretmesi ve derste teorik olarak anlatılan konuların daha anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır.
Osmangazi Kolejinde, Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerde merak duygusu oluşturulur, soru sordurulur.

 

Bizim anlayışımız öğretmeyi düşünmek değil,düşünmeyi öğretmektir.

 

Okulumuzda Sosyal Bilgiler Zümresi olarak,‘Yarınları bugünden eğitiyoruz’.