| Bir Hikaye Anlat

5 ve 6. sınıf seviyelerinde 15 öğrenci kontenjanından oluşur.

1.- Öykü anlatma, bir hikaye aracılığıyla fikir veya değeriletmekten oluşan bir iletişim stratejisidir.

2.-Hikayeyi okuyarak veya anlatarak telaffuz hatalarınıfark edebilirler.

3.-Bir öykünün farklı bölümleri hakkında fikir sahibi olacaklardır:Giriş, karakterler, çatışma, çözümler, çatışmayı çözme yolları,belirli bir çatışmanın sonuçları.

4.-Öğrenciler okudukları hikayeler hakkındaki görüş veönerilerini paylaşabileceklerdir.Öğrenciler bildikleri hikayeleri sınıf arkadaşlarına anlatabileceklerdir.

5.-Öğrenciler hikaye anlatma sayesinde dinleme ve konuşma becerilerini,anlayışlarını ve sosyal yeteneklerini geliştireceklerdir.

6.- Genellikle hikaye anlatımı pratiği,halk önünde bir şey sunmanın özgüvenini arttıracak ve geliştirecektir.