| Güzel Dil; Arapça

5, 6, ve 7. sınıf seviyelerinde 15 öğrenci kontenjanından oluşur.

2018-2019 Dönemi Kulüp Çalışmaları kapsamında Arapça Kulübü başlıyor!

Yapılan araştırmalara göre, farklı dil bilme, bireylerinakademik başarısının yanında psikolojik faydalarının olduğunugöstermektedir. Farklı bir dil öğrenmenin bireye katkısı;Beyni geliştirir, Hafızayı güçlendirir, Aynı anda çok işyapabilir, Dikkati arttırır, Ana dilini geliştirmektedir.

Kulübün amacı; Öğrencilerin Arapça konuşma becerilerine katkıda bulunmak ve Kur’an diline ilgi duymalarını sağlamaktır. En önemliside Arapça’yı çocuklara sevdirmektir.Çocuklara Arapça öğretiminde; Oyun, animasyon, video ve görselaraçlar kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel kaynaklar kullanarakArapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğreten kaynaklarlaeğlenceli ve öğretici bir ders uygulanmaktadır.

Bir “Lisan” Bir “İnsan”