| Robotik Kodlama

3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde 10 öğrenci kontenjanındanoluşur.

Robotik Atölyesi, öğrencileri hayal etmeye,tasarlamaya,üretmeye yönelik robot kitlerini kullanarak, robottasarımı ve programlamasını öğretmeyi hedefler.

Robotik Atölyesinde eğitim; Robotun Mekanik Yapısı, ElektronikYapısı ve Programsal Yazılımı olmak üzere üç aşamada verilir.

Bu atölye sayesinde çocuklar:

• Hayal güçlerini teknoloji kullanarak ifade etmeyi,

• Robotların birleştirilmesi ve robotlara program yükleme içingerekli kurulumların yapılmasını,

• Robotun temel parçalarından olan algılayıcı ve denetimciningörevleri açıklanarak robotlarda bu bileşenlerin nasılkullanılacağının uygulanmasını,

• Algoritma kurma mantığı uygulamalı olarak denenmesini,

•Temel robot kit bileşenlerine ilave gelişmiş yeteneklerin uygulamalı olarak eklenmesini öğrenirler.