| Wingeneers Atölyesi

3 ve 4. sınıf seviyelerinde 15 öğrenci kontenjanından oluşur.

“STEM” küçük yaşlarda öğrencilerin sahip olduğu “yaratıcılığı”kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklıçalışmaya çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarakçözümler bulmaya odaklı bir sistemtir.STEM eğitimi üretimodaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık,yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21.yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır.

Atölye Aktiviteleri:Öğrencilere her hafta İngilizce problem durumları ve bu problemi çözmeleri için malzemeler verilecek. Öğrenciler ellerindeki malzemeleri kullanarak bir araç tasarlayacak ve ellerindeki problemi çözmeye çalışacak.Her öğrenci tasarım aşamasından sonra İngilizce aracının tanıtımını yapacak ve problemi nasıl çözdüğünü arkadaşlarına sunacak.Yılsonunda yapılan tasarımlar ve öğrenci videoları sergilenecek.